OM

LandArk AS holder til i Leirfjord kommune på Helgeland og firmaet har to ansatte landskapsarkitekter mnla med erfaring fra både det offentlige og det private næringslivet, Firmaet påtar seg alle typer landskapsarkitekt-oppdrag og vi er opptatte av at prosjektene skal være realiserbare, funksjonelle og av god kvalitet. I tillegg til planleggingstjenester tilbyr vi også fotografering.

 

Samarbeidspartnere

For å kunne tilby helhetlige tjenester samarbeider vi med andre firmaer om tilleggstjenester slik som; arkitekter, entreprenører, oppmålere, ingeniører m.m.

 

Hage

Hagearkitekt er det gamle navnet på landskapsarkitekten. Har du en hage du trenger litt hjelp med kan firmaet tilby deg en inspirasjonstime. Mange hageeiere har nok med denne samtalen der en snakker om hagen og landskapsarkitekten tegner enkle skisser til hjelp for videre planlegging/utførelse. For dem som ønsker en skisseplan eller en planteplan så er det selvsagt mulighet for det også.

 

 

Form framtiden med oss!

LANDARK AS

"Vi blir friskere med gode grønne områder der vi kan finne ro og hente oss inn i."

ANSATTE

 

Åsfrid Fagervik

           –

Overlandskapsarkitekt mnla

Fotograf

Nina Mari Karlsø

            –

Overlandskapsarkitekt mnla

Landskapsarkitekt mnla

2004-dd LandArk as

2002-2004 Origo as

2001-2002 Rogaland vegkontor

 

Verv

2019-dd Styremedlem NLA, (Norske Landskapsarkitekters forening)

2010-dd Leder NLA Nordland

(Norske Landskapsarkitekters forening/avdeling Nordland)

 

Landskapsarkitekt mnla

2010-dd LandArk as

2008-2009 Asplan Viak as

2001-2008 Grindaker as

1999-2001 Instanes as

 

<

© 2020 Copyright LandArk as