Brønnøy kirkegård - utvidelse

Kirkegården ligger midt i sentrum av Brønnøysund og utgjør et viktig grøntområde sammen med friområdet kirkehaugen ved siden av. Det var behov for utvidelse av kirkegården og det er tilført gravfelt hovedsaklig i ytterkant av eksisterende kirkegård.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Brønnøy kirkeglige fellesråd

Ferdigstilt: 2017-

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as