Sandnessjøen ungdomsskole - forprosjekt

Skolens uteområde skal gi rom for både lek, undervisning og sosialt samvær. Det er lagt vekt på at arealene i skolegården skal så langt det lar seg gjøre være universelt utformet både med tanke på framkommelighet og lek/aktivitet. Det er lagt vekt på å dele opp utearealene og å skape ulike soner og det er valgt ut og tilrettelagt for aktiviteter der alle kan finne noe de liker. Det er også svært viktig med møteplassene, der elevene kan samles og den gode samtalen kan finne sted. Skolen har 242 elever med ca. 22-30 elever per klasse, det er til sammen ca. 35 ansatte ved skolen.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune

Ferdigstilt: 2015

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as