I forprosjektet for Ura barneskole har det vært viktig å fokusere på aktivitet for alle aldersgrupper, universell utforming og sosialt samvær i skolegården. Trafikkløsning og sikkerhet har vært viktig og spesielt å skille og begrense kjæring inne på skolegården. Skolegårdene fungerer i dag som en nærmiljøanlegg etter skoletid. Skolen har 130 elever, det er til sammen ca. 30 ansatte ved skolen.

 

 

Ura barneskole - forprosjekt

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune

Ferdigstilt: 2015

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as