Åsmoveien lekeplass

Åsmoveien lekeplass ligger øverst i Ura i Sandnessjøen og er en nærlekeplass.

Lekeplassen terrasseres oppover i flere nivåer. Stiene tilrettelegges for rullestoler det blir i tillegg snarveier med trapper. Det renner en bekk gjennom området og det gjennomgående tema for lekeplassen er vann – bekken og vannspeilet.

 

 

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune

Ferdigstilt: 2014

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Åsfrid Fagervik og Nina Karlsø

<

© 2020 Copyright LandArk as