Landskapet vi bor i

Var en DKS (den kulturelle skolesekken) produksjon i Rogaland som gikk over to år i de fire Jær-kommunene, Hå, Gjesldal Klepp og Time. Åsfrid Fagervik lagde selv produksjonen og den ble kvalitetssikret av Rogaland fylkeskommune ved Kari Holdhus. Produksjonen gikk ut på å undervise i visuell kunst, landskapsarkitektur, for 1-4 trinn i grunnskolen. Produksjonen var todelt, første del gikk ut på å lære elevene om landskapstyper og i del to fikk elvene prøve ut å være landskapsarkitekter. På forhånd hadde de klipt ut og fargelagt hus, biler, trær m.m. i papir. De gikk sammen i grupper og lagde sitt eget landskap som de så presenterte for resten av klassen sin med en historie de diktet opp rundt landskapet sitt.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune, Kulturseksjonen

Landskapsarkitekt og prosjektleder: Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as