Spor i sand

Spor i sand var et av Stavanger sine kulturhovedstadprosjekter i 2008. Prosjketet var arrangert av de fire Jær-kommunene. Prosjektet var todelt, første del var en DKS-produksjon (Den kulturelle skolesekken) hvor de to kunstnerne i prosjektet lagde keramikkrelieffer med elevene i 5-7 trinn. Del to var et landart (landskapskunst) prosjekt på Orrestranden. Her var elever, lærere, frivillige m.m. samlet i tilsammen en uke, tilsammen ca. 3000 deltakere. Prosjektet bestod av 20 innstallasjoner. Installasjonene varierte i omfang og design. Temaet for utstillingen var utviklingen på Jæren fra siste istid til nåtid. Etter ferdig utstillingsperiode ble alt tilført materiale fjernet fra stranden. hav og vind fjernet selv sandinnstallasjonene på stranden.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Hå, Gjesdal, Klepp og Time kommune

Ferdigstilt: 2008

Landskapsarkitekt og prosjektleder: LandArk as ved Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as