Landskapsmodell

Var en DKS (den kulturelle skolesekken) produksjon/workshop i Leirfjord kommune på Tverlandet skole. Åsfrid Fagervik ble leid inn som landskapsarkitekt for å lage en landskapsmodell sammen med elevene i tilknytning til sitt prosjekt “Hvorfor finner vi skjell i skogen ved vannverkshuset”. Modellen ble produsert i målestokk 1:500 og den var 70 cm bred og 4 m lang. Modellen viser landskapet slik det er nå og hvordan det var for 9000 år siden da havet stod 75 meter høyere enn i dag. Modellen var en del av skolens besvarelse til Årets Nysgjerrigper og prosjektet var finalist i Årets nysgjerrigper 2013.

Mer informasjon: Nysgjerrigper

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Tverlandet skole, Leirfjord kommune

Landskapsarkitekt og prosjektleder: Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as