Sandnes kirkegård

Behovet for utvidelse av Sandnes kirkegård ble klarlagt i 2007 og LandArk as fikk oppdraget med utvidelse, oppgradering av gammel kirkegård samt parkeringsplass med hovedinngang. Utvidelsen er på 651 gravplasser. Det er til tider mye vind i området og det er planlagt brede vegetasjonsbelter for å dempe vinden på kirkegården og for å skjerme den visuelt fra omkringliggende områder. Plantene er valgt ut i fra at de skal tåle klimaet samt være til en fryd gjennom årstidene, blant annet med tanke på høstfarger. Det er valgt ut trær som med tiden vil danne gode rom samt at de har mulighet til å bli flere hundre år gammel. Utvidelsen består av flere felt med kistegraver og ett felt med urner samt et felt for muslimske graver. For den eksisterende kirkegården er det planlagt en del ny vegetasjon, blant annet alléer. Parkeringsarealet opparbeides slik at det definerer et godt kjøremønster og parkeringsplasser blir oppmerket. Vegetasjon er viktig for å dempe inntrykket av parkeringsarealet samt at kjøremønsteret blir ytterligere definert.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Alstahaug kirkelige fellesråd

Ferdigstilt: 2014

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as