Privat fritidsbolig - Helgeland

Eiendommen har en størrelse på ca. 1,8 daa og den brukes i dag til fritidsbolig. Det var ønskelig for grunneier å utarbeide et forprosjekt/skisseplan over tomten og denne skisseplanen la grunnlaget for videre prosjektering og utarbeidelse av en detaljplan, snitt og prinsipp-/detaljtegninger. Det er lagt vekt på rene linjer i anlegget og elementer med kvalitet. Det er lagt vekt på at hagen og nye bygninger (naust og anneks) skal være funksjonelle, brukervennlige og med et forholdsvis enkelt vedlikehold.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Privat oppdragsgiver

Ferdigstilt: 2018-

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as