Herøy prestegård

Som en av to gjenstående prestegårdsparker i Nordland fylke, ligger Herøy prestegård flott til langs Herøysundet. Gården skriver seg tilbake til 1100-tallet, men ble definitivt prestegård etter at staten gjorde makeskifte i 1771. Det antas at hagen er fra 1750-tallet. Bilder fra rundt 1900-tallet viser store trerekker med sandete hageganger, benker og lysthus. Hagen slik den framstår i dag består av en stor tresamling hvor de eldste trærne er ca.  150 år. Deler av hagen eller parken er overgrodd av kratt og både sandganger og lysthus er borte. Arbeidet har bestått av registrering, innsamling av historiske data og innmåling.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Opplysningsvesenets fond

Ferdigstilt: 2011

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as