Rønvikparken

Rønvikpark inngår i Landsverneplan for Helsebygg og parken ble fredet i 2012 i verneklasse 1. Parken ble planlagt og tegnet av statsgartner Peter Nøvik i 1899 og den ble bygd i perioden 1902-05. Parken har vært i stor endring oppigjennom tiden, spesielt etter 2. verdenskrig og når nye fløyer på sykehuset har kommet til.

 

Hensikten med forvaltningsplan og tilstandsanalyse har vært å:

  • kartlegge parkens historie
  • kartlegge hvordan parken framstod i 2012
  • Legge grunnlag for planlegging og vedlikehold framover i parken
  • Registrere eventuelle akutte vedlikeholdstema

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Nordlandsykehuset, NLSH Rønvik

Oppdragsansvarlig: Boarch arkitekter as

Ferdigstilt: 2015

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Åsfrid Fagervik og Nina Karlsø

<

© 2020 Copyright LandArk as