Rønvikparken - rekonstruksjon

I forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan og tilstandsanalyse for Rønvikparken, ble det nødvendig å utarbeide plantegninger for rekonstruksjon av den ene siden av fløyhagene, kvinneisden. Utgangspunktet for prosjekteringen var innmålte data samt eldre foto begynnelsen av 1900-tallet.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Nordlandsykehuset, NLSH Rønvik

Oppdragsansvarlig: Boarch arkitekter as

Ferdigstilt: 2015

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Åsfrid Fagervik og Nina Karlsø

<

© 2020 Copyright LandArk as