Janesvågen

Detaljregulering av Vefsn folkehøgskole som ligger på Toppen, ca 1,5 km fra Mosjøen sentrum. Området består i dag av folkehøgskolen med sine undervisningsbygg samt noe boligbebyggelse, og området framstår som frodig da det er omkranset av skog. Området brukes i dag hovedsaklig til undervisning og om sommeren leies lokalene ut. Detaljreguleringen levertes inn med planbeskrivelse, ROS-analyse og reguleringsbestemmelser.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Træna kommune

Ferdigstilt: 2013

Landskapsarkitekt: LandArk as ved Nina Karlsø og Åsfrid Fagervik

<

© 2020 Copyright LandArk as