LANDSKAPSARKITEKTUR

Arealplanlegging

Anbudsbeskrivelse

Boligområder

By- og stedsutvikling

Detaljprosjektering

Friareal/friluftsområder

Grøntanlegg

Gårdsrom

Hage

Historiske anlegg/restaurering

Hytteområder

Idrettsanlegg

Kirkegårder

Kommuneplaner og -delplaner

Konsekvensutredninger

Kulturlandskap

Landart

Landskapsanalyser

Lekeplasser/barnehager

Leplantingsplaner

Offentlige institusjoner

Park

Planteplaner

Prosjektledelse

Reguleringsplaner

Sansehage

Sjøfront og småbåthavner

Skolegård

Store landskapsinngrep

Strandlinjer

Torg

Tun/gårdsplaner

Turveier

Universell utforming

Utomhusplaner

Vassdrag

Veger

FOTOGRAFERING

Arkitektur

Barn/baby

Bryllup

Dyr

Konfirmasjon

Makro

Natur

Næringsliv

Partrett

Portrett

Produkter

 

 

 

KURS/FOREDRAG

Undervisning for Den kulturelle skolesekken innenfor fagområdene visuell kunst; arkitektur/landskapsarkitektur og fotografering

 

Foredrag om hagekunst og landskapsarkitektur

 

Workshop og kurs innenfor fotografering

 

ARKITEKTUR

Prosjektering av mindre bygninger slik som bolighus, garasjer, driftsbygninger, naust og annekser m.m.

<

© 2020 Copyright LandArk as